<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekruttering av ingeniører og IT-teknologer.
Styrk bedriftens renommé som arbeidsgiver ved hjelp av employer branding. 

Siste innlegg

De 3 største utfordringene i rekruttering i dag

Endringene i samfunnet skjer raskere og raskere, med digitalisering som en sterk drivkraft. Det betyr både at det blir vanskeligere å tiltrekke seg de rette kandidatene, og at rekrutteringsprosessen må effektiviseres.

Det er nå enklere for arbeidssøkere å finne sin perfekte arbeidsgiver enn noen gang tidligere. Samtidig er det vanskeligere for virksomheter i raskt endrede omgivelser å hele tiden sitte på den nødvendige kompetansen internt. Dette gir stadig nye utfordringer for rekrutteringen.

Ledelsen tenker på utfordringer knyttet til rekruttering o gemployer branding

Originalt skrevet: 21.02.18. Artikkel oppdatert 24.07.18.

Undersøkelsen “
Survey of Global GR Challenges: Yesterday, Today and Tomorrow”, som er gjennomført på vegne av the World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA), har sett på de største globale utfordringene innenfor HR i dag. Basert på svar fra 200 selskaper i mer enn 35 forskjellige land svarer respondentene at de anser endringsledelse som den største utfordringen, etterfulgt av lederskapsutvikling og måling av HR-effektivitet.

I Europa ble også organisasjonseffektivitet trukket fram som en utfordring, sammen med rekruttering av lokal arbeidskraft. Situasjonen er trolig ganske lik i Norge, med noen små nyanser.


De største utfordringene innenfor rekruttering i dag

1) Endringsledelse

Endringsledelse (change management) er ikke noe nytt fenomen, men har fått stadig større aktualitet. Fordi endringene for dagens virksomheter skjer i stadig raskere tempo, møter man mange utfordringer.

Tidligere, da endringene ikke skjedde så raskt, kunne man planlegge lenger fram i tid, både når det gjelder marked og kunder. Nå er det ikke lenger nok å henge med – du skal aller helst ligge i forkant.

For å klare å utvikle virksomheten og til enhver tid ha den nødvendige kompetansen, er det viktig at HR og ledelsen reagerer og handler tidlig nok. Dersom det ikke er tilstrekkelig fokus på kompetanseheving innad i virksomheten, kan det være vanskelig å håndtere endringsledelsen.

Svaret på disse utfordringene er å følge med på utviklingen og  være på tå hev. Ikke minst er det viktig å alltid ha en bank med interessante og relevante kandidater, slik at selve rekrutteringsprosessen ikke behøver å ta så lang tid hver gang.


2) Tiltrekke seg de rette kandidatene

En av de største utfordringene innenfor rekruttering vil nok alltid være å tiltrekke seg de riktige kandidatene. Digitalisering har gjort det både enklere og vanskeligere å få tak i de rette menneskene. Enklere fordi du når ut til langt flere kandidater, siden det er flere kanaler å nå dem i. Samtidig er det vanskeligere fordi også alle andre virksomheter er blitt mer synlige – spesielt de som har klart å bygge opp selskapets omdømme som en attraktiv arbeidsplass.

Last ned intervju om employer branding her

Her kan du lese mer om employer branding.

Ikke minst det å appellere til yngre generasjoner, kan være en utfordring for mange. Millenniumsgenerasjonen kan nemlig sies å være enda mer kresne når det gjelder valg av arbeidsplass, nettopp fordi alle selskaper i større grad enn tidligere har muligheten til å vise hvem de er, hva de står for og hvordan de utgjør en forskjell i samfunnet. Dette er svært viktige forhold for de yngre arbeidstakerne.

Formål blir nemlig en stadig viktigere faktor for å oppnå suksess med selskapets merkevare, både når det gjelder rekruttering og selskapets generelle suksess. Tall viser at arbeidstakere som har en meningsfull jobb eller føler at de utgjør en forskjell gjennom jobben, er mer lojale ansatte.

For å kunne tiltrekke de rette kandidatene er du nødt til å forstå hvordan målgruppen tenker, hvordan du kan skrive stillingsannonser som trigger dem, samt vite hvilken kanal som er mest lønnsom for deg å rekruttere i. Ikke minst må du vite hvor du kan finne de talentene som ikke er på leting etter ny jobb, men som kan være villig å bytte jobb dersom det dukker opp en spennende mulighet.


3) Effektivisere rekrutteringsprosessen

Ifølge LinkedIns Global Recruiting Trends sier 56 prosent av rekrutterere at antall ansettelser kommer til å øke i tiden framover, men at antallet rekrutterere og ressurser vil forbli uendret. Rekrutteringsprosessen må med andre ord effektiviseres.

I en verden som endrer seg raskt, hvor virksomheter alltid må ha den nødvendige kunnskapen på plass internt for å kunne utvikle seg videre, er det kritisk at rekrutteringsprosessen ikke bare ender opp i kvalifiserte søkere, men også at den går raskt. Her er noen råd for å få til dette:

  • Bruk teknologi for å kutte ned tiden som brukes på å gå gjennom søknader, for eksempel i form av kunstig intelligens og bots. Automatiser rekrutteringsprosessen så godt det lar seg gjøre.

  • Sett fokus på ferdigheter fremfor skole og karakterer. Dagens beste arbeidstakere må være endringsvillige og lærevillige.

  • Skriv mer tilpassede utlysninger til akkurat den målgruppen du forsøker å nå, slik at du også får mer kvalifiserte og riktige kandidater.

  • Bruk de rette rekrutteringskanalene.

  • Vektlegg selskapets visjoner, verdier og formål slik at dere finner kandidater som kjenner seg igjen i og er enig i disse.

  • Vær kravstor til kandidatene.

New Call-to-action

Karin Lima

Direktør TU Jobb, Teknisk Ukeblads stillingstjeneste og jobbportal for ingeniører, utviklere og andre informasjonsteknologer. Utdannet ingeniør med lang fartstid innen teknologi, markedsføring og reklame. Har jobbet i selskaper som Finn.no, Schibsted Classified Media og McCann.

Relaterte innlegg

Slik har rekrutteringsmarkedet endret seg de siste 10 årene

Av | on 19, jun 2019 |   Rekrutteringstips

I løpet av de 10 siste årene har rekrutteringsbransjen endret seg raskt. Fra annonser i avisen til Google, har bransjen tatt steget for å gjøre seg mer tilgjengelig for jobbsøkerne. Men hvilke konkret [...] Les mer ›

Disse tjenestene tilbyr TU Jobb

Av | on 12, jun 2019 |   Rekruttering i nisjekanaler Effektiv rekruttering Rekruttering av IT kompetanse

Fra enkel stillingsannonse til helhetlig merkevarebygging av din bedrift som arbeidsgiver. TU Jobb hjelper deg å finne potensielle ingeniør- og IT-kandidater. Les mer ›

5 ting du må ha med i en god stillingsannonse

Av | on 05, jun 2019 |   Rekrutteringstips Effektiv rekruttering

Skriver du en dårlig stillingsannonse vil du mest sannsynlig heller ikke få inn de beste kandidatene i søkerbunken. Det er gjerne i stillingsannonsen at de du ønsker å nå får førsteinntrykket av din b [...] Les mer ›

640x350_2

Abonnér på oppdateringer fra bloggen

Abonner på bloggen her

employer branding CTA forside
Hva TUJobb kan gjøre for deg

Abonnér på oppdateringer fra bloggen