<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekruttering av ingeniører og IT-teknologer.
Styrk bedriftens renommé som arbeidsgiver ved hjelp av employer branding. 

Siste innlegg

De 3 største utfordringene i rekruttering i dag

Endringene i samfunnet skjer raskere og raskere, med digitalisering som en sterk drivkraft. Det betyr både at det blir vanskeligere å tiltrekke seg de rette kandidatene, og at rekrutteringsprosessen må effektiviseres.

Det er nå enklere for arbeidssøkere å finne sin perfekte arbeidsgiver enn noen gang tidligere. Samtidig er det vanskeligere for virksomheter i raskt endrede omgivelser å hele tiden sitte på den nødvendige kompetansen internt. Dette gir stadig nye utfordringer for rekrutteringen.

Ledelsen tenker på utfordringer knyttet til rekruttering o gemployer branding

Originalt skrevet: 21.02.18. Artikkel oppdatert 24.07.18.

Undersøkelsen “
Survey of Global GR Challenges: Yesterday, Today and Tomorrow”, som er gjennomført på vegne av the World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA), har sett på de største globale utfordringene innenfor HR i dag. Basert på svar fra 200 selskaper i mer enn 35 forskjellige land svarer respondentene at de anser endringsledelse som den største utfordringen, etterfulgt av lederskapsutvikling og måling av HR-effektivitet.

I Europa ble også organisasjonseffektivitet trukket fram som en utfordring, sammen med rekruttering av lokal arbeidskraft. Situasjonen er trolig ganske lik i Norge, med noen små nyanser.


De største utfordringene innenfor rekruttering i dag

1) Endringsledelse

Endringsledelse (change management) er ikke noe nytt fenomen, men har fått stadig større aktualitet. Fordi endringene for dagens virksomheter skjer i stadig raskere tempo, møter man mange utfordringer.

Tidligere, da endringene ikke skjedde så raskt, kunne man planlegge lenger fram i tid, både når det gjelder marked og kunder. Nå er det ikke lenger nok å henge med – du skal aller helst ligge i forkant.

For å klare å utvikle virksomheten og til enhver tid ha den nødvendige kompetansen, er det viktig at HR og ledelsen reagerer og handler tidlig nok. Dersom det ikke er tilstrekkelig fokus på kompetanseheving innad i virksomheten, kan det være vanskelig å håndtere endringsledelsen.

Svaret på disse utfordringene er å følge med på utviklingen og  være på tå hev. Ikke minst er det viktig å alltid ha en bank med interessante og relevante kandidater, slik at selve rekrutteringsprosessen ikke behøver å ta så lang tid hver gang.


2) Tiltrekke seg de rette kandidatene

En av de største utfordringene innenfor rekruttering vil nok alltid være å tiltrekke seg de riktige kandidatene. Digitalisering har gjort det både enklere og vanskeligere å få tak i de rette menneskene. Enklere fordi du når ut til langt flere kandidater, siden det er flere kanaler å nå dem i. Samtidig er det vanskeligere fordi også alle andre virksomheter er blitt mer synlige – spesielt de som har klart å bygge opp selskapets omdømme som en attraktiv arbeidsplass.

Last ned intervju om employer branding her

Her kan du lese mer om employer branding.

Ikke minst det å appellere til yngre generasjoner, kan være en utfordring for mange. Millenniumsgenerasjonen kan nemlig sies å være enda mer kresne når det gjelder valg av arbeidsplass, nettopp fordi alle selskaper i større grad enn tidligere har muligheten til å vise hvem de er, hva de står for og hvordan de utgjør en forskjell i samfunnet. Dette er svært viktige forhold for de yngre arbeidstakerne.

Formål blir nemlig en stadig viktigere faktor for å oppnå suksess med selskapets merkevare, både når det gjelder rekruttering og selskapets generelle suksess. Tall viser at arbeidstakere som har en meningsfull jobb eller føler at de utgjør en forskjell gjennom jobben, er mer lojale ansatte.

For å kunne tiltrekke de rette kandidatene er du nødt til å forstå hvordan målgruppen tenker, hvordan du kan skrive stillingsannonser som trigger dem, samt vite hvilken kanal som er mest lønnsom for deg å rekruttere i. Ikke minst må du vite hvor du kan finne de talentene som ikke er på leting etter ny jobb, men som kan være villig å bytte jobb dersom det dukker opp en spennende mulighet.


3) Effektivisere rekrutteringsprosessen

Ifølge LinkedIns Global Recruiting Trends sier 56 prosent av rekrutterere at antall ansettelser kommer til å øke i tiden framover, men at antallet rekrutterere og ressurser vil forbli uendret. Rekrutteringsprosessen må med andre ord effektiviseres.

I en verden som endrer seg raskt, hvor virksomheter alltid må ha den nødvendige kunnskapen på plass internt for å kunne utvikle seg videre, er det kritisk at rekrutteringsprosessen ikke bare ender opp i kvalifiserte søkere, men også at den går raskt. Her er noen råd for å få til dette:

  • Bruk teknologi for å kutte ned tiden som brukes på å gå gjennom søknader, for eksempel i form av kunstig intelligens og bots. Automatiser rekrutteringsprosessen så godt det lar seg gjøre.

  • Sett fokus på ferdigheter fremfor skole og karakterer. Dagens beste arbeidstakere må være endringsvillige og lærevillige.

  • Skriv mer tilpassede utlysninger til akkurat den målgruppen du forsøker å nå, slik at du også får mer kvalifiserte og riktige kandidater.

  • Bruk de rette rekrutteringskanalene.

  • Vektlegg selskapets visjoner, verdier og formål slik at dere finner kandidater som kjenner seg igjen i og er enig i disse.

  • Vær kravstor til kandidatene.

New Call-to-action

Karin Lima

Direktør TU Jobb, Teknisk Ukeblads stillingstjeneste og jobbportal for ingeniører, utviklere og andre informasjonsteknologer. Utdannet ingeniør med lang fartstid innen teknologi, markedsføring og reklame. Har jobbet i selskaper som Finn.no, Schibsted Classified Media og McCann.

Relaterte innlegg

Korona-pandemien: Dette er risikoene ved å permittere ansatte

Av | on 06, apr 2020 |   For avdelingslederen For HR-ansvarlig

Norge opplever permittering i stor skala i disse dager. Hvordan påvirker det rekrutteringsprosessen? Og hva er risikoen for at du mister noen av dine klokeste hoder permanent, selv om du permitterer d [...] Les mer ›

Korona-pandemien: 5 ting du bør vite som arbeidsgiver

Av | on 20, mar 2020 |   For avdelingslederen For HR-ansvarlig

Nye permitteringsregler, kutt i lønninger og kutt i arbeidsgiveravgift. Det er mye å sette seg inn i under denne ekstraordinære situasjonen. Her er fem ting du bør vite. Les mer ›

[Gjesteinnlegg] Rekrutteringsguiden del 1: Kravspesifikasjon – Hvor skal dere og hvordan kommer dere dit?

Av | on 22, jan 2020 |   For HR-ansvarlig

En gjennomtenkt og presis kravspesifikasjon er selve fundamentet for en vellykket rekruttering. Hvordan skal du kapre drømmekandidaten hvis du ikke vet hva det er du ønsker å få ut av rekrutteringen – [...] Les mer ›

Abonnér på oppdateringer fra bloggen

Abonner på bloggen her

employer branding CTA forside
Hva TUJobb kan gjøre for deg

Abonnér på oppdateringer fra bloggen