<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekruttering av ingeniører og IT-teknologer.
Styrk bedriftens renommé som arbeidsgiver ved hjelp av employer branding. 

Siste innlegg

Hva er employer branding og hvilke fordeler gir det?

De beste talentene vil velge bort deg som arbeidsgiver dersom de ikke anser deg som en attraktiv arbeidsplass. Du er derfor nødt til å bygge opp selskapets employer brand, men hva innebærer det egentlig?

Folk som mingler

Hvordan et selskap fremstiller seg selv og hva de er villige til å tilby kandidatene er blitt stadig viktigere i rekrutteringen, og det finnes mange måter å bygge opp selskapets employer brand på.

Over 80 prosent av ledere verden over anerkjenner at employer branding har stor innvirkning på selskapets evne til å ansette talenter, mens kandidater innrømmer at selskaper får deres interesse dersom de snakker om karrieremuligheter, bedriftskultur og utfordringer.

I en employer branding-undersøkelse fra 2015 fant CareerArc ut at 75 % av arbeidssøkere tar et selskaps employer brand i betraktning før de søker på jobben. En annen undersøkelse viser at arbeidstakere mener intervjuer (47 %) og research på nettet (36 %) er det viktigste grunnlaget for å danne seg en formening om en mulig jobb.

Etterspørselen etter ingeniør-, drifts- og salgstalenter er i dag så utbredt at rekruttererne er nødt til å tenke mer strategisk for å tiltrekke de beste kandidatene. Et viktig første steg vil alltid være å bruke data for å finne områder hvor tilbudet av talent er høyere enn etterspørselen. En annen solid taktikk er å rette svært tilpasset employer branding-innhold mot disse yrkesgruppene du ønsker å nå ut til.

Før vi ser på fordelene du kan oppnå ved å bygge opp et sterkt employer brand skal vi ta ett steg tilbake og se på hva begrepet employer branding egentlig innebærer.

Dette er employer branding

Employer branding, eller arbeidsgiverprofilering som det også kalles, er rett og slett en fellesbetegnelse på de aktivitetene et selskap gjennomfører for å kommunisere hva det er som gjør nettopp dette selskapet til en attraktiv arbeidsplass.

Dette er spesielt relevant ut mot potensielle nye medarbeidere i rekrutteringsprosessen, men også mot eksisterende ansatte. Ved å benytte varemerket selskapet har til å formidle ambisjoner og tydelig vise hvordan hver enkelt medarbeider kan bidra til bedriftens suksess, vil du kunne tiltrekke nye talenter, men også motivere og dyrke medarbeidere som trives på jobb – og som dermed yter sitt beste.

Du bør bruke ulike kanaler for din employer branding basert på hvor dine kandidater befinner seg. Når du skal rekruttere ingeniører kan det være fornuftig å bygge opp selskapets omdømme i ulike kanaler slik som bransjesider, på ditt eget nettsted og i sosiale medier som eksempelvis LinkedIn og Facebook.

Employer branding er langt fra et nytt fenomen. Faktisk har det vært en viktig del av rekrutteringen i mange år, men oppgaven har i stadig større grad blitt lagt på HR. Som en rekrutterer spiller du derfor en stor rolle i bedriftens fremtid. Det er du som skal bygge opp en positiv oppfatning av selskapet slik at dere kan tiltrekke de største talentene.

studentene-vet-hvem-de-vil-jobbe-hos.jpg

Et godt eksempel på bedrifter som har fått til dette, er de hundre norske selskapene som har fått en plassering på Universumlisten. Universum har spurt 11.291 studenter og nyutdannede fra Norge, Sverige, Danmark og Finland innenfor blant annet studieområdene ingeniørfag, business og IT følgende spørsmål: Hvor vil du helst jobbe etter endt studietid?

Årets resultat viser at ingeniørstudentene aller helst ønsker å jobbe hos Statoil, Kongsberg gruppen eller Multiconsult, mens IT-studentene anser Google og Microsoft som drømmearbeidsgiveren.

Fellestrekk for de bedriftene som scorer høyest i undersøkelsen er blant annet:

  • Endringsvilje
  • Evne til å se muligheter
  • Innovasjon
  • Store og interessante prosjekter
  • Fokus på arbeidsmiljø og mennesker

Bedriftene har bygget opp et sterkt omdømme gjennom employer branding og ved å få frem disse faktorene som en viktig del av sin merkevare posisjonerer de seg som attraktive arbeidsplasser blant studenter og nyutdannede.

5 fordeler med employer branding

Du kan oppnå mange fordeler ved å jobbe for å styrke selskapets varemerke, men her er de viktigste:

1) Du får tak i de rette kandidatene

Hvis du kunne velge helt fritt: Hadde du valgt en jobb i et lite selskap du aldri har hørt noe om, og som du ikke finner noen tegn til på nettet, eller i en stor bedrift som er kjent for å ha godt arbeidsmiljø og gode muligheter for utvikling samt stor synlighet på nett og i sosiale medier?

Kampen om kandidater med faglig ekspertise innenfor visse områder er gjerne hardere enn kampen om de kandidatene med mer generell kompetanse. Disse mer sjeldne kandidatene har derfor mulighet til å være svært selektive når de velger hvilke selskaper de ønsker å jobbe for, og det er derfor viktig at du har bygget opp selskapet som et attraktivt sted å jobbe.

Ifølge LinkedIns undersøkelse Global Recruiting Trends 2017, fokuserer majoriteten av rekrutterere på kvaliteten av ansettelsen når de måles på prestasjon. Faktorer som ansettelseslengde og hvor lang tid det tok å fylle stillingen troner derfor på listen over de viktigste måtene å måle suksess i rollen. Det er likevel verdt å nevne at større bedrifter anser tiden det tar å ansette som det viktigste parameteret for suksess, mens bedrifter med mindre enn 200 ansatte mener ansettelseslengde er det viktigste.

Undersøkelsen viser også at henvisninger fra ansatte er den største kilden til kvalitetsansettelser, så hvorfor ikke bruke det nettverket dine eksisterende ansatte har til å finne nye, relevante talenter?

[Last ned gratis]: Rekrutteringsguide for HR

2) Du beholder nøkkelpersoner i selskapet

Det er minst like viktig å beholde de gode hodene som allerede befinner seg i bedriften, som det er å å ansette de rette personene for selskapet. Ved hjelp av employer branding kan du redusere risikoen for at dine medarbeidere søker ny jobb fordi det skaper bedre samhold, tettere forbindelser og stimulerer til selvutvikling.

I undersøkelsen Job Seeker Nation Study 2016 kom det fram at 51 prosent av arbeidstakere er fornøyde med den jobben de har, men at de likevel tenker på å bytte jobb. Du kan derfor ha fornøyde ansatte som velger å forlate selskapet ditt fordi de blir tilbudt noe bedre – enten i form av flere fordeler, høyere lønn eller at de kjenner seg bedre igjen i selskapets verdier.

Employer branding kan hjelpe deg med å motivere hver enkelt medarbeider til å yte sitt beste gjennom at deres innsats blir anerkjent, og fordi det blir tydeliggjort hvilke muligheter de har til å klatre på karrierestigen i selskapet.

3) Gjør selskapet mer transparent

Det er ingen hemmelighet at dagens arbeidstakere er mer kravstore enn hva de var før. Det er ikke lenger nok med gode arbeidsforhold og kompetanseutvikling, medarbeidere ønsker også å kunne identifisere seg med selskapets mål, visjoner og verdier.

Gjennom employer branding er det enklere å gjøre selskapet mer transparent og dermed fremstille disse elementene som er viktige for å tiltrekke nyutdannede studenter og arbeidstakere.

Både kandidater og rekrutterere mener bedriftskulturen er kritisk når det gjelder å stå ut i mengden av arbeidsgivere. For å få potensielle kandidaters oppmerksomhet viser undersøkelsen at du bør snakke om selskapets langtidsrettede visjon og fordeler kandidaten vil få gjennom å jobbe hos dere.

Din employer branding bør derimot ikke kun fokusere på bedriftskulturen og fordelene jobber byr på. Når det gjelder å få kandidater til å takke ja til jobben du tilbyr svarte 45 prosent av kandidatene at de tok jobben fordi de fikk bedre kompensasjon og flere fordeler, 44 prosent svarte at det var på grunn av karrieremulighetene og 44 prosent svarte at det var på grunn av utfordrende arbeid.

I din employer branding bør det derfor komme frem hvordan ditt selskap vil påvirke kandidatens karrierevekst og hvor stimulerende jobben vil være, både finansielt og intellektuelt. Husk at din employer branding-kommunikasjon alltid skal tilpasses prioriteringene ditt publikum har.

4) Enklere å dekke kapasitetsbehovet

Det er ikke alltid du kan vite når et stort prosjekt kommer inn og det trengs mer ressurser i selskapet. Har du derimot allerede investert penger og tid i selskapets omdømme, vil det være langt enklere å finne kompetente og riktige kandidater når behovet måtte oppstå.

employer-branding.jpg

5) Reduserer rekrutteringskostnaden

Arbeidsgivere med et sterkt employer brand opplever en nedgang på 43 prosent i kostnad per ansettelse. Det er flere grunner til at employer branding kan redusere rekrutteringskostnaden for din bedrift.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av LinkedIn får bedrifter med en sterk merkevare 31 prosent høyere aksept rate for InMail. Hvorfor? Fordi det er langt enklere å innlede en samtale med noen som allerede vet litt om bedriften du jobber i, enn en totalt fremmed som aldri har hørt om selskapet.

Les også: Hva koster det å finne den beste ingeniøren

Ved å bygge opp en bevissthet rundt bedriften er det større sannsynlighet for at kandidater faktisk svarer på dine henvendelser og holder i gang samtalen. De vil rett og slett ha større tillit til deg som arbeidsgiver og bedre forståelse for hvorvidt de ønsker å jobbe i ditt selskap eller ikke.

Den samme undersøkelsen viser også at sterke merkevarer får 2,5 ganger flere søkere per stillingsutlysning på LinkedIn og har en 20 prosent raskere ansettelsesprosess.

På denne måten blir det derfor enklere å komme i kontakt med de største talentene, bygge opp et nettverk med kandidater og filtrere ut de kandidatene som ikke passer inn i selskapet – og dermed kutte ned tiden som brukes på ansettelse, øke kvaliteten på kandidatene og kutte kostnadene per ansettelse.

Artikkelen er originalt skrevet 08.11.17. Artikkel oppdatert 08.08.19

New Call-to-action

Karin Lima

Direktør TU Jobb, Teknisk Ukeblads stillingstjeneste og jobbportal for ingeniører, utviklere og andre informasjonsteknologer. Utdannet ingeniør med lang fartstid innen teknologi, markedsføring og reklame. Har jobbet i selskaper som Finn.no, Schibsted Classified Media og McCann.

Relaterte innlegg

Korona-pandemien: Dette er risikoene ved å permittere ansatte

Av | on 06, apr 2020 |   For avdelingslederen For HR-ansvarlig

Norge opplever permittering i stor skala i disse dager. Hvordan påvirker det rekrutteringsprosessen? Og hva er risikoen for at du mister noen av dine klokeste hoder permanent, selv om du permitterer d [...] Les mer ›

Korona-pandemien: 5 ting du bør vite som arbeidsgiver

Av | on 20, mar 2020 |   For avdelingslederen For HR-ansvarlig

Nye permitteringsregler, kutt i lønninger og kutt i arbeidsgiveravgift. Det er mye å sette seg inn i under denne ekstraordinære situasjonen. Her er fem ting du bør vite. Les mer ›

[Gjesteinnlegg] Rekrutteringsguiden del 1: Kravspesifikasjon – Hvor skal dere og hvordan kommer dere dit?

Av | on 22, jan 2020 |   For HR-ansvarlig

En gjennomtenkt og presis kravspesifikasjon er selve fundamentet for en vellykket rekruttering. Hvordan skal du kapre drømmekandidaten hvis du ikke vet hva det er du ønsker å få ut av rekrutteringen – [...] Les mer ›

Abonnér på oppdateringer fra bloggen

Abonner på bloggen her

employer branding CTA forside
Hva TUJobb kan gjøre for deg

Abonnér på oppdateringer fra bloggen