<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekruttering av ingeniører og IT-teknologer.

Styrk bedriftens renommé som arbeidsgiver ved hjelp av employer branding.

Siste innlegg

Rekruttering av IT-kompetanse innenfor offentlig sektor

Rekruttering i offentlig sektor har lenge vist seg å være en utfordring og forskjellene i startlønn mellom stat og privat har enda ikke begynt å jevne seg ut – snarere tvert imot.

Men hvordan ser det egentlig ut på IT-siden? Vi gir deg et innblikk.

 

Bilder blogg-4

 

Offentlig sektor sliter med rekruttering av IT-kompetanse

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser nettopp dette. I statlige virksomheter oppgir hele 35,5 % at manglende kompetanse i virksomheten hindrer de i utvikling av digitale tjenester. I tillegg viser statistikken at statlige virksomheter som har en en IKT/digitaliseringsstrategi har falt med 3,4 % (fra 72,1 % i 2018 til 68,7 % i 2019)

Dette høres kanskje ikke så mye ut, men tar vi i betraktning farten i den digitale utviklingen, vil dette i fremtiden potensielt by på store problemer for de statlige virksomhetene som ikke har en IT-strategi – de vil rett og slett ikke henge med. 

Men hvordan ligger det egentlig an med innhenting av IT-kompetanse for å kunne svare på disse utfordringene? I 2019* svarte 60,2 % av statlige virksomheter at de har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året. Etterspørselen etter IT-kompetanse i offentlig sektor er med andre ord stor. 

Statistikken viser riktignok at hele 73,2 % av disse hadde problemer med å rekruttere kompetansen de var ute etter. I 2018 var dette tallet på 54,8 %. Noe som tydelig viser at offentlig sektor sliter med rekruttering av IT-kompetanse, og at det heller ikke har blitt lettere med årene.

 

Les også: Hvordan rekruttere i et marked med lav arbeidsledighet?

 

Hvordan står det til i distriktsnorge?

Det har allerede vist seg å være en utfordring å rekruttere IT-kompetanse selv rett utenfor storbyene, og  IT-bedrifter har til og med måttet flytte fra Lysaker inn til sentrum for å sikre seg kandidater. Hvordan ser det så ut ute i distriktskommunene? Hindringer for utvikling av digitale tjenester står litt dårligere til i kommunene og hele 43,1 % oppgir at dette skyldes manglende kompetanse i virksomheten.

I fylkeskommunene oppgir 75 % at de har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året. Kun halvparten av disse klarte dette. I tillegg oppgir 30 % at de mangler en IKT-strategi for kommunen sin

I rapporten går det også frem at det er kommunene rundt Oslo som i størst grad opplever problemer med å rekruttere folk med ønsket kompetanse. Hypotesen til en av forfatterne bak rapporten sier at «mulige årsaker er stor etterspørsel av IKT-spesialister i hovedstaden og trolig mer attraktive jobber for dem der enn i kommunene rundt. Det gjør det vanskelig for disse kommunene å rekruttere dem». – Marina Rybalka, SSB-forsker.

Ut ifra rapporten til SSB tyder mye på at flere kommuner står overfor både finansielle begrensninger og begrensninger på tilbudssiden når det gjelder relevant kompetanse.

Hvis du vil se hvordan det ligger an i din kommune har SSB laget et kart over digitaliseringsindikatorer i kommunene her.

 

Opplever du selv at det er vanskelig å rekruttere utenfor Oslo? Kanskje du kan få noen tips om hvordan du kan rekruttere gode kandidater utenfor storbyene her.

 

Hvor er denne utviklingen på vei?

Slik statistikken viser er det bare blitt vanskeligere å rekruttere IT-kompetanse innenfor offentlig sektor de siste årene. Hvordan skal så de statlige virksomheten jobbe for å bedre dette? 

regjeringen.no heter det seg at «Offentlig sektor må ha en strategisk tilnærming til kompetanseutvikling og et fokus på kompetansekrav både ved rekruttering og i forbindelse med videre- og etterutdanning av ansatte, men også på hvordan man sikrer offentlig sektor fremtidig tilgang på nødvendig kompetanse». Videre står det at regjeringen vil utarbeide en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor.

Tiden vil vise hvordan regjeringen velger å løse dette i praksis. En ting er imidlertid sikkert, jobber du i offentlig sektor og skal rekruttere innenfor IT, vil du mest sannsynlig møte på store utfordringer. Det kan derfor være lurt at du forhører deg med noen som har erfaring med rekruttering innenfor dette segmentet.

 

*Oppdatert tall fra 29. april 2019, SSB

New call-to-action

Karin Lima

Direktør TU Jobb, Teknisk Ukeblads stillingstjeneste og jobbportal for ingeniører, utviklere og andre informasjonsteknologer. Utdannet ingeniør med lang fartstid innen teknologi, markedsføring og reklame. Har jobbet i selskaper som Finn.no, Schibsted Classified Media og McCann.

Relaterte innlegg

Korona-pandemien: Dette er risikoene ved å permittere ansatte

Av | on 06, apr 2020 |   For avdelingslederen For HR-ansvarlig

Norge opplever permittering i stor skala i disse dager. Hvordan påvirker det rekrutteringsprosessen? Og hva er risikoen for at du mister noen av dine klokeste hoder permanent, selv om du permitterer d [...] Les mer ›

Korona-pandemien: 5 ting du bør vite som arbeidsgiver

Av | on 20, mar 2020 |   For avdelingslederen For HR-ansvarlig

Nye permitteringsregler, kutt i lønninger og kutt i arbeidsgiveravgift. Det er mye å sette seg inn i under denne ekstraordinære situasjonen. Her er fem ting du bør vite. Les mer ›

[Gjesteinnlegg] Rekrutteringsguiden del 1: Kravspesifikasjon – Hvor skal dere og hvordan kommer dere dit?

Av | on 22, jan 2020 |   For HR-ansvarlig

En gjennomtenkt og presis kravspesifikasjon er selve fundamentet for en vellykket rekruttering. Hvordan skal du kapre drømmekandidaten hvis du ikke vet hva det er du ønsker å få ut av rekrutteringen – [...] Les mer ›

Abonnér på oppdateringer fra bloggen

Abonner på bloggen her

employer branding CTA forside
Hva TUJobb kan gjøre for deg

Abonnér på oppdateringer fra bloggen