<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekruttering av ingeniører og IT-teknologer.
Styrk bedriftens renommé som arbeidsgiver ved hjelp av employer branding. 

Siste innlegg

Regnestykke: Hva utgjør selskapets omdømme som arbeidsplass?

Suksessen av din omdømmebygging avhenger av mange faktorer. Vi kan derfor se på det som et regnestykke: Hva er det som styrker selskapets rykte som arbeidsgiver og arbeidsplass og hva er det som kan bryte ned omdømmet?

Dame tenker over hva som utgjør selskapets omdømme som arbeidsplass?


Som ett av de topp tre landene i verden når det gjelder arbeidsglede, er det tydelig at vi nordmenn er opptatt av å finne en jobb vi kan trives godt i, og ikke bare en som kan sørge for at vi får mat på bordet. 

I Ennova og HR Norges Global employee and leadership index 2017 kommer det frem at få i verden tenker like mye på jobb i fritiden som oss nordmenn. På påstanden “Jeg tenker sjeldent på arbeidet når jeg er borte,” svarte hele 63 % at de underforstått tenker på arbeidet i fritiden.

I den samme undersøkelsen kommer det også frem at nesten hver femte ønsker å forlate jobben i løpet av ett år. Som arbeidsgiver du derfor nødt til å bygge opp selskapets omdømme som arbeidsgiver – gjennom å fokusere på de tiltakene som vil gi best resultat.

 

Dette utgjør selskapets omdømme som arbeidsplass

Det er mange faktorer som påvirker hvordan ditt selskap fremstår, både som en merkevare og som arbeidsplass, blant annet:

  • Hvordan selskapet fremstår på nettsiden
  • Hvor godt dine ansatte trives
  • Hva dine ansatte og kunder sier
  • Selskapets profil i sosiale medier

Hvordan de ansatte opplever selskapet påvirker i stor grad også hva de velger å kommunisere ut til andre, noe som naturlig nok har innvirkning på selskapets omdømme. Det samme gjelder også kunder, andre samarbeidspartnere og tidligere ansatte.

Hvordan dere fremstiller selskapet på digitale flater har også mye å si for inntrykket folk sitter igjen med. Fremstår dere som nytenkende og spennende eller trauste og gammeldagse? Hvor mye gir dere av dere selv? Hvor lett er det å danne seg et bilde av hvordan det vil være å jobbe hos dere?

Last ned intervju om employer branding her


Alle disse faktorene kan samles i et regnestykke for hva som utgjør selskapets rykte som arbeidsplass, hvorav positive tiltak vil kunne styrke omdømmet og negative vil bryte det ned.

Regnestykke: Dette utgjør selskapets omdømme som arbeidsplass

PLUSS

MINUS

  • Det kommer tydelig frem hva selskapets formål og verdier er, både på nettsiden og i andre digitale profiler.
  • Dere har ingen ambassadører og all kommunikasjon kommer fra selskapet i sin helhet.
  • Dere kan vise til fornøyde ansatte og kunder.
  • Dere er ikke tilstede i sosiale medier.
  • Dere kan vise til spennende arbeidsoppgaver og et innovativt miljø.
  • Dere er ikke tydelige på hvilke personer dere er på jakt etter.

Sum: Hele arbeidet med omdømmebyggingen begynner internt med dine nåværende ansatte. Klarer ikke selskapet å utvikle samt beholde arbeidskraften dere har i dag, vil dere heller ikke kunne bygge opp et inntrykk av å være et godt sted å jobbe. Gjør derfor en innsats for å beholde dyktige medarbeidere ved å fokusere på arbeidsglede og utvikling ved å gi de spennende arbeidsoppgaver.

Ifølge Global employee and leadership index 2017 er den viktigste årsaken til at ansatte søker andre jobber at arbeidsoppgavene ikke oppleves som interessante og utviklende nok. Fortsett derfor å hele tiden utvikle og motivere medarbeidere som viser at de ønsker å styrke virksomheten.

For å tiltrekke personer som passer godt inn i selskapet bør dere være veldig tydelig på hva slags type personer dere er på jakt etter. Utdanning, kompetanse- og ferdighetskrav er ikke lenger nok for å sitte igjen med en kvalifisert søkerbunke. Det er så enkelt som dette: skriver dere en lite spesifikk stillingsannonse vil dere få langt flere søkere, men langt færre kvalifiserte kandidater.

Les mer: 3 gode grunner til hvorfor du bør få hjelp av rekrutteringen av de som kjenner dine kandidater best.

Skap også interne ambassadører som kan være selskapets ansikt utad, da vi mennesker har langt lettere for å relatere til, og stole på, andre mennesker enn en generisk uttalelse fra et selskap.

For å få et regnestykke som går i pluss, jobb for å snu minustegnene til faktorer som påvirker selskapets omdømme i positiv forstand og sørg for å oppfylle de positive faktorene. I vår guide til employer branding kan du få ytterligere inspirasjon til å bygge opp selskapets omdømme. Lykke til!

New Call-to-action

Karin Lima

Direktør TU Jobb, Teknisk Ukeblads stillingstjeneste og jobbportal for ingeniører, utviklere og andre informasjonsteknologer. Utdannet ingeniør med lang fartstid innen teknologi, markedsføring og reklame. Har jobbet i selskaper som Finn.no, Schibsted Classified Media og McCann.

Relaterte innlegg

Slik går du frem for å definere selskapets formål i fire enkle steg

Av | on 27, aug 2019 |   Employer branding

Selskaper som har et tydelig og godt formulert formål er mer lønnsomme, har lettere for å rekruttere yngre arbeidstakere og får mer lojale ansatte enn de som ikke har et formål. Men hvordan går du fre [...] Les mer ›

5 grunner til at employer branding er avgjørende for din rekruttering

Av | on 20, aug 2019 |   Rekrutteringstips Employer branding Effektiv rekruttering

Employer brand er noe enhver bedrift har, så spørsmålet er: Hvordan bruker du det til din fordel? Her er 5 måter employer branding kan styrke din rekrutteringsstrategi. Les mer ›

Hva er employer branding og hvilke fordeler gir det?

Av | on 08, aug 2019 |   Employer branding

De beste talentene vil velge bort deg som arbeidsgiver dersom de ikke anser deg som en attraktiv arbeidsplass. Du er derfor nødt til å bygge opp selskapets employer brand, men hva innebærer det egentl [...] Les mer ›

640x350_2

Abonnér på oppdateringer fra bloggen

Abonner på bloggen her

employer branding CTA forside
Hva TUJobb kan gjøre for deg

Abonnér på oppdateringer fra bloggen