<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekruttering av ingeniører og IT-teknologer.

Styrk bedriftens renommé som arbeidsgiver ved hjelp av employer branding.

Siste innlegg

Slik skaper du fremtidens IT-avdeling

Arbeidshverdagen de nærmeste årene behøver ikke nødvendigvis bestå av en himmel full av droner, eller kunstig intelligens så langt øyet kan se. Derimot spår Gartner at innen 2021 vil 40% av alt IT-personell være generalister med mange ulike roller, der fokuset vil være mer på forretning enn teknologi. Så hvordan skaper du fremtidens IT-avdeling?

TUjobb blogg Slik skaper du fremtidens IT-avdeling

Det anbefales at den digitale kompetansen spres i hele bedriften, samtidig som at den tradisjonelle IT-avdelingen må bli bedre på å gjøre forretning.


Man spår at AI i 2020 vil bidra til en stor økning av arbeidsplasser. Dette vil skje ved at det på verdensbasis vil skapes 2,3 millioner nye arbeidsplasser, mens 1,8 millioner arbeidsplasser vil bli borte.  

Kunstig intelligens (AI) vil med andre ord ikke fullt og helt erstatte arbeidstakere. AI vil først og fremst bidra til effektivisering og produktivitetsvekst ved å endre og utfylle de menneskelige oppgavene.

Imidlertid viser en undersøkelse gjennomført av EVRY i Norge og Sverige, at teknologi allerede er i gang med å erstatte manuelle arbeidere. Hele 62% av bedriftene sier at de har automatisert større prosesser og funksjoner, noe som har redusert behovet for manuell arbeidskraft.

Rapporten fra Accenture mener at fremtidens IT-avdelinger vil kunne få et stort konkurransefortrinn gjennom å integrere maskinlæring og AI med menneskelig arbeidskraft.

Så hvordan kan du skape en solid arbeidsplass for dine ansatte når alt er i endring?

 

Slik skaper du fremtidens arbeidsplass/IT-avdeling

Rekrutter de riktige kandidatene

La oss starte med ansettelsesprosessen. Det er svært viktig å få tak i de rette kandidatene: De som tenker fremover, som er nysgjerrige på teknologi og som vil jobbe godt med resten av bedriften. De som nå entrer IT-bransjen må være forberedt på et fagfeltet som aldri vil stå stille.

Om du helst skulle hatt en sjekkliste for ansettelse av IT-personell, finner du en her.

 

Skap et godt arbeidsmiljø med rom for utvikling og vekst

Når du har ansatt de riktige IT-hodene, gjelder det å ta godt vare på dem og skape et godt arbeidsmiljø. I dag er det viktig for arbeidstakere at jobben er meningsfull, at den er støttende og utviklende.

Det er derfor viktig å sikre seg gode referanser ved å oppfordre til personlig og faglig utvikling. Sett tydelige forventninger og legg opp til gjensidig tillit.

Ifølge administrerende direktør i Great Place to Work (ekstern lenke), Jannik Krohn Falck, er det nettopp disse tingene som er  fellesnevnere for gode arbeidsplasser: personlig og faglig utvikling samt en tydelig kommunisert hensikt som gjør at arbeidsplassen blir mer enn kun en jobb.

New call-to-action

 

Skap en følelse av tilhørighet i avdelingen

Vi lever i en digital tidsalder der vi har virtuelle medarbeidere, roboter og tilgang på samhandlingsteknologi som gjør at vi kan jobbe fra hvor som helst. Til tross for alle mulighetene teknologien gir oss, trenger vi tilhørighet.

Så hvordan går du frem for å skape tilhørighet? Prøv å finne noe dine medarbeidere kan samles om. Hva har de til felles? Kompetanseutvikling, erfaringsdeling og mål kan være temaer som kan skape en følelse av tilhørighet i avdelingen.


Sett grunnregler

Som tidligere nevnt, gir teknologien arbeidstakere mulighet til å jobbe fra hvor enn de måtte ønske og til alle døgnets tider. Derfor må arbeidsgiveren ta ansvar og sørge for at de ansatte får logget av.

De ansatte må ikke være tilgjengelig hele døgnet. Eksempelvis kan en regel være at e-post som mottas etter et satt tidspunkt på ettermiddagen, ikke må  besvares før arbeidsdagen starter dagen etter.


Observer bedriftens omdømme

Ifølge Gartner vil den teknologiske fremtiden by på en økende mengde falske nyheter. De spår at innen 2022 vil majoriteten av folk i i-landene konsumere mer falsk enn ekte informasjon. Det er derfor viktig at bedrifter følger med på hva som blir sagt om dem og i hvilken kontekst.


Legg til rette for samarbeid mellom mennesker og maskiner

Se på AI som en mulighet til å effektivisere og utfylle de manuelle arbeidsoppgavene, og ikke nødvendigvis som en erstatning for menneskelig arbeidskraft.

Hjelp resten av organisasjonen og kundene med å forstå hva og hvorfor den mystiske IT-avdelingen gjør som den gjør. Se for deg at IT-avdelingen skal redesigne nettsiden slik at den bedre støtter visuelle og talebaserte søk. Forklar at dette er noe som kan føre til høyere konverteringsrater, høyere kundetilfredshet og økt omsetning.

Hvorfor? Etter som dette er noe som vil gagne hele bedriften, er det langt større sjanse for at de ansatte som ikke jobber med IT også vil engasjere seg mer i prosessen.

Dersom du skal ligge foran konkurrentene dine i den digitale tidsalder, kreves det rask omstilling, prosessering av store datamengder og fortløpende læring. For å drive fremtidens IT-avdeling, må dette kombineres med å ivareta teamets grunnleggende behov for å bli sett, hørt og ivaretatt.

Lær mer om hva slags IT-kompetanse du bør rekruttere for fremtiden ved å laste ned rapporten nedenfor hvor vi har snakket med seks av Nordens største selskaper om fremtidens kompetansebehov innenfor IT.

God lesning!

New call-to-action

Karin Lima

Direktør TU Jobb, Teknisk Ukeblads stillingstjeneste og jobbportal for ingeniører, utviklere og andre informasjonsteknologer. Utdannet ingeniør med lang fartstid innen teknologi, markedsføring og reklame. Har jobbet i selskaper som Finn.no, Schibsted Classified Media og McCann.

Relaterte innlegg

Intervju: Bør du ansette mennesker eller roboter? Dette mener Telia Norge, Bouvet og ATEA

Av | on 08, jan 2020 |   For IT-sjefen For HR-ansvarlig

Det er delte meninger om hvorvidt roboter i fremtiden kommer til å overta mange av dagens arbeidsoppgaver eller ikke. Les mer ›

Intervju: Hvilke kvaliteter bør du se etter i morgendagens IT-kandidater? New Tech Lab DNB og EVRY gir deg svaret

Av | on 12, des 2019 |   For IT-sjefen

Det er stor kamp om de beste hodene innenfor IT, men hva er det egentlig som avgjør hvilke kandidater som kan hjelpe din bedrift inn i fremtiden? Vi har snakket med Direktør for New Tech Lab i DNB og [...] Les mer ›

For å nå de beste ingeniør-kandidatene må du kjenne målgruppen - det gjør vi i TU Jobb

Av | on 07, nov 2019 |   For IT-sjefen For HR-ansvarlig

Er du en av de avdelingslederne som stadig får lite relevante kandidater inn i søkerbunken din? Dette er en kjent problemstilling i rekrutteringsprosesser som du selv kan jobbe med og forbedre. Les mer ›

Abonnér på oppdateringer fra bloggen

Abonner på bloggen her

employer branding CTA forside
Hva TUJobb kan gjøre for deg

Abonnér på oppdateringer fra bloggen