<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekruttering av ingeniører og IT-teknologer.

Styrk bedriftens renommé som arbeidsgiver ved hjelp av employer branding.

Siste innlegg

Dette er de tre viktigste IT-trendene for det norske markedet

I likhet med det globale markedet er det noen IT-trender som utmerker seg for norske bedrifter og deres kompetansefremtid. Men hvilke tre trender er de viktigste for den norske IT-bransjen både nå og noen år frem i tid?

Dette er de viktigste IT-trendene for det norske markedet


De tre viktigste trendene for den norske IT-bransjen

1) Automasjon

Teknologi har gjennom hele den tredje industrielle revolusjonen erstattet manuell arbeidskraft i ulike prosesser og funksjoner. I en EVRY-undersøkelse foretatt blant 200 virksomheter i Norge og Sverige, svarer 62% av de spurte bedriftene at de har erstattet manuell arbeidskraft med teknologi i løpet av de siste ti årene.

Videre sier 53% av bedriftene at de har spesifikke planer om å automatisere prosesser, noe som vil redusere behovet for manuell arbeidskraft.


2) Kunstig intelligens

En av trendene som har blitt diskutert i flere år, er kunstig intelligens (AI). Kunstig intelligens gjør at bedrifter kan lære opp maskiner til å utføre det som tidligere har vært menneskelige oppgaver – og bli langt bedre på det enn hva vi mennesker noen gang kommer til å bli.

Dette gjelder naturligvis ikke alle mulige oppgaver, men AI utmerker seg for oppgaver som krever kognitive egenskaper, som læring, resonnering og mønstergjenkjenning.

New call-to-action


Ved å kombinere kunstig intelligens med menneskelig arbeidskraft, kan bedrifter øke sitt konkurransefortrinn. En undersøkelse gjennomført av PWC viser at den globale BNP vil kunne være opp til 14% høyere i 2030 som et resultat av den raske utviklingen og opptak av AI i bedrifter – noe som tilsvarer en ekstra $15,7 milliarder, altså 126,4 milliarder norske kroner.

Videre kommer det frem at de økonomiske konsekvensene av AI hovedsakelig vil bli drevet av:

  • Produktivitetsgevinster fra bedrifter som automatiserer sine prosesser (inkludert bruk av roboter og autonome kjøretøy)
  • Produktivitetsgevinster fra bedrifter som øker sin eksisterende arbeidskraft med AI-teknologi (assistert og utvidet intelligens)
  • Økt forbrukeretterspørsel som følge av tilgjengeligheten av personlig og/eller AI-forbedrede produkter av høyere kvalitet og tjenester

Les mer: Fremtidens teknologi – Bør jeg rekruttere AI-kompetanse?


3) Cybersikkerhet

Med den stadig voksende IoT-trenden (Internet of Things) og det faktum at vi stadig kobler digitale enheter til nettet, økes sårbarheten. Faren for å bli utsatt for nettbasert kriminalitet, også kjent som cyberkriminalitet, vil derfor øke – både for selskaper og privatpersoner.

Ifølge PWCs Cybercrime Survey 2017 sier 61% at de er mer bekymret for cybertrusselen nå enn hva de var for 12 måneder siden. Undersøkelsen viser også at respondentene forventer en gjennomsnittlig budsjettøkning på 33% knyttet til cyber- og informasjonssikkerhet de neste 18 månedene. Kun 38% mener at ledelsen i høy grad har fokus på å oppnå riktig balanse mellom selskapets investering i cybersikkerhet og truslene selskapet står overfor.

I en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av analysebyrået Kantar for Telenor Norge, som omfatter over 1,000 respondenter, svarer hele 70% at de er bekymret for at norske samfunnskritiske funksjoner skal kunne slås ut av et cyberangrep.

Drifts- og informasjonssikkerhet er derfor en viktig trend og bedrifter må være forberedt på å møte et stadig mer avansert trusselbilde. I tillegg bør ledelsen i større grad involveres i sikkerhetsarbeidet.


Usikker på hva slags IT-kompetanse du bør rekruttere fremover? Vi har laget en infografikk hvor vi ser på nettopp dette: Hva slags kompetanse innenfor teknologi som kommer til å være nødvendig å ansette allerede nå, og hvilke kvaliteter du bør se etter i dine kandidater.

New call-to-action

Karin Lima

Direktør TU Jobb, Teknisk Ukeblads stillingstjeneste og jobbportal for ingeniører, utviklere og andre informasjonsteknologer. Utdannet ingeniør med lang fartstid innen teknologi, markedsføring og reklame. Har jobbet i selskaper som Finn.no, Schibsted Classified Media og McCann.

Relaterte innlegg

Korona-pandemien: Dette er risikoene ved å permittere ansatte

Av | on 06, apr 2020 |   For avdelingslederen For HR-ansvarlig

Norge opplever permittering i stor skala i disse dager. Hvordan påvirker det rekrutteringsprosessen? Og hva er risikoen for at du mister noen av dine klokeste hoder permanent, selv om du permitterer d [...] Les mer ›

Korona-pandemien: 5 ting du bør vite som arbeidsgiver

Av | on 20, mar 2020 |   For avdelingslederen For HR-ansvarlig

Nye permitteringsregler, kutt i lønninger og kutt i arbeidsgiveravgift. Det er mye å sette seg inn i under denne ekstraordinære situasjonen. Her er fem ting du bør vite. Les mer ›

[Gjesteinnlegg] Rekrutteringsguiden del 1: Kravspesifikasjon – Hvor skal dere og hvordan kommer dere dit?

Av | on 22, jan 2020 |   For HR-ansvarlig

En gjennomtenkt og presis kravspesifikasjon er selve fundamentet for en vellykket rekruttering. Hvordan skal du kapre drømmekandidaten hvis du ikke vet hva det er du ønsker å få ut av rekrutteringen – [...] Les mer ›

Abonnér på oppdateringer fra bloggen

Abonner på bloggen her

employer branding CTA forside
Hva TUJobb kan gjøre for deg

Abonnér på oppdateringer fra bloggen