<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekruttering av ingeniører og IT-teknologer.

Styrk bedriftens renommé som arbeidsgiver ved hjelp av employer branding.

Siste innlegg

Dette er de tre viktigste IT-trendene for det norske markedet

I likhet med det globale markedet er det noen IT-trender som utmerker seg for norske bedrifter og deres kompetansefremtid. Men hvilke tre trender er de viktigste for den norske IT-bransjen både nå og noen år frem i tid?

Dette er de viktigste IT-trendene for det norske markedet


De tre viktigste trendene for den norske IT-bransjen

1) Automasjon

Teknologi har gjennom hele den tredje industrielle revolusjonen erstattet manuell arbeidskraft i ulike prosesser og funksjoner. I en EVRY-undersøkelse foretatt blant 200 virksomheter i Norge og Sverige, svarer 62% av de spurte bedriftene at de har erstattet manuell arbeidskraft med teknologi i løpet av de siste ti årene.

Videre sier 53% av bedriftene at de har spesifikke planer om å automatisere prosesser, noe som vil redusere behovet for manuell arbeidskraft.


2) Kunstig intelligens

En av trendene som har blitt diskutert i flere år, er kunstig intelligens (AI). Kunstig intelligens gjør at bedrifter kan lære opp maskiner til å utføre det som tidligere har vært menneskelige oppgaver – og bli langt bedre på det enn hva vi mennesker noen gang kommer til å bli.

Dette gjelder naturligvis ikke alle mulige oppgaver, men AI utmerker seg for oppgaver som krever kognitive egenskaper, som læring, resonnering og mønstergjenkjenning.

Last ned gratis: IT-kompetanse for fremtiden


Ved å kombinere kunstig intelligens med menneskelig arbeidskraft, kan bedrifter øke sitt konkurransefortrinn. En undersøkelse gjennomført av PWC viser at den globale BNP vil kunne være opp til 14% høyere i 2030 som et resultat av den raske utviklingen og opptak av AI i bedrifter – noe som tilsvarer en ekstra $15,7 milliarder, altså 126,4 milliarder norske kroner.

Videre kommer det frem at de økonomiske konsekvensene av AI hovedsakelig vil bli drevet av:

  • Produktivitetsgevinster fra bedrifter som automatiserer sine prosesser (inkludert bruk av roboter og autonome kjøretøy)
  • Produktivitetsgevinster fra bedrifter som øker sin eksisterende arbeidskraft med AI-teknologi (assistert og utvidet intelligens)
  • Økt forbrukeretterspørsel som følge av tilgjengeligheten av personlig og/eller AI-forbedrede produkter av høyere kvalitet og tjenester

Les mer: Fremtidens teknologi – Bør jeg rekruttere AI-kompetanse?


3) Cybersikkerhet

Med den stadig voksende IoT-trenden (Internet of Things) og det faktum at vi stadig kobler digitale enheter til nettet, økes sårbarheten. Faren for å bli utsatt for nettbasert kriminalitet, også kjent som cyberkriminalitet, vil derfor øke – både for selskaper og privatpersoner.

Ifølge PWCs Cybercrime Survey 2017 sier 61% at de er mer bekymret for cybertrusselen nå enn hva de var for 12 måneder siden. Undersøkelsen viser også at respondentene forventer en gjennomsnittlig budsjettøkning på 33% knyttet til cyber- og informasjonssikkerhet de neste 18 månedene. Kun 38% mener at ledelsen i høy grad har fokus på å oppnå riktig balanse mellom selskapets investering i cybersikkerhet og truslene selskapet står overfor.

I en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av analysebyrået Kantar for Telenor Norge, som omfatter over 1,000 respondenter, svarer hele 70% at de er bekymret for at norske samfunnskritiske funksjoner skal kunne slås ut av et cyberangrep.

Drifts- og informasjonssikkerhet er derfor en viktig trend og bedrifter må være forberedt på å møte et stadig mer avansert trusselbilde. I tillegg bør ledelsen i større grad involveres i sikkerhetsarbeidet.


Usikker på hva slags IT-kompetanse du bør rekruttere fremover? Vi har laget en infografikk hvor vi ser på nettopp dette: Hva slags kompetanse innenfor teknologi som kommer til å være nødvendig å ansette allerede nå, og hvilke kvaliteter du bør se etter i dine kandidater.

Last ned infografikk : IT-kompetanse for fremtiden

Karin Lima

Direktør TUJobb, Teknisk Ukeblads jobbportal og tjeneste for ingeniører og teknologer. Utdannet ingeniør med lang fartstid innen teknologi, markedsføring og reklame. Har jobbet i selskaper som Finn.no, Schibsted Classified Media og McCann.

Abonnér på oppdateringer fra bloggen

Abonner på bloggen her

employer branding CTA forside
Hva TUJobb kan gjøre for deg

Abonnér på oppdateringer fra bloggen