<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekruttering av ingeniører og IT-teknologer.
Styrk bedriftens renommé som arbeidsgiver ved hjelp av employer branding. 

Siste innlegg

Hvilken kompetanse bør dine fremtidige IT-ansatte ha?

Det er ingen hemmelighet at informasjonsteknologi er i stor endring. Kompetansen og ferdighetene innenfor dette yrket vil naturligvis også endres i takt med dette. Så hvilken kompetanse er det egentlig dine fremtidige IT-ansatte er nødt til å ha?

Hvilken kompetanse bør dine fremtidige IT-ansatte ha?


Hele 6 av 10 virksomheter i Abelia opplever i dag mangel på IT-kompetanse. Undersøkelsen med 350 ulike virksomheter innen teknologi- og kunnskapsnæringen viser tydelig hvilke behov for IT-kompetanse som vil være størst fem år frem i tid: data-analyse (31%) og IT-sikkerhet (30%).

For å hjelpe deg med å velge de kandidatene som er best rustet for å takle det som måtte komme, gir vi deg fire ferdigheter du bør se etter når du skal rekruttere nye IT-medarbeidere.


4 ferdigheter dine fremtidige IT-medarbeidere må besitte

1) Cybersikkerhet (Cybersecurity)

Cybersikkerhet er en utvidelse av risikostyring som vokser etter hvert som teknologien endres, og virksomheten samhandler med hverandre på nye måter. Mange av verdens mest verdifulle ressurser finnes i dag i programvare, og må derfor være tilstrekkelig beskyttet.

Det er dermed naturlig at   IT-sikkerhet er en av de to viktigste IT-kompetansene i årene fremover. LinkedIn har snakket med seks teknologi-ledere om hvilke ferdigheter fremtidens IT-arbeidere må ha på plass de neste fire årene.

New call-to-action


De kan bekrefte resultatene fra Abelias undersøkelse. Alle seks ledere understreket at det å ha praktisk kunnskap om cybersikkerhet er – og vil i større grad bli – viktig.

I KPMGs 2016 Global CEO Outlook survey kommer det fram at cybersikkerhet anses å være den største risikoen, men likevel sier 72 % av daglige ledere at deres bedrifter ikke er godt nok forberedt for en eventuell cyber-hendelse.

Vær føre var og sørg for at du har medarbeidere i ditt team som har ferdighetene til å holde dere beskyttet.

 

2) Analyse av data   

Innen 2020 vil mengden generert data hvert år nå 35 zettabytes, eller omtrent 35 millioner petabytes, ifølge IDC. John Gantz, sjefsforsker ved IDC, forteller at dette tilsvarer nok data til å fylle en bunke med DVD-er som kommer fra jorden til månen – og tilbake.

Med såpass store mengder data vil det naturlig nok også være et større behov for mennesker som kan analysere dette. Etterspørselen etter IT-medarbeidere som kan analysere svimlende store mengder data vil derfor være høy. Disse menneskene må også være i stand til å forstå hvilken informasjon folk trenger og ha en grundig forståelse for hele data-forsyningskjeden.


3) Kunstig intelligens (AI)

Interessen for AI, altså kunstig intelligens, vokser. Kunstig intelligens kan defineres som en samling teknologier som gjør at maskiner kan forstå, lære og handle, enten alene eller sammen med mennesker for å øke produktiviteten.

En undersøkelse gjennomført av Accenture som omhandler virkningen av AI i 12 utviklede økonomier, avslører at AI kan doble årlige økonomiske vekstrater i 2035 ved å endre arbeidets art og skape et nytt forhold mellom menneske og maskin. Effekten av AI-teknologi i næringslivet forventes å øke arbeidsproduktiviteten med opptil 40 %.

Gartner mener at det å skape systemer som lærer, tilpasser seg og opptrer autonomt, vil være essensielt for teknologileverandører helt fram til 2020 – om ikke lenger frem i tid.

Hvis du  skal kunne utnytte teknologien til det fulle, må du ha en ansatt som kan ha ansvar for deres AI-system med alt det måtte innebære.

 

4) Forståelse av teknologi og hvordan man kan tilpasse seg endringene

Som sagt er det ingen hemmelighet at teknologien endres raskt og at fremtidens arbeidsplasser kommer til å se annerledes ut enn hva de gjør i dag. Nettopp derfor er ekspertene enig om dette: Det hjelper ikke å kun ha tekniske ferdigheter på CV-en, man må også være villig til å sette seg inn i de endringene som skjer – og tilpasse seg disse. Det handler om å være flink til å lære og ta i bruk nye ferdigheter.

IT-medarbeiderne for fremtiden må kunne det grunnleggende: Det grunnleggende om datavitenskap, hvordan leve i en verden full av data, og hvordan tolke denne dataen. Så lenge det er på plass, og man i tillegg er tilpasningsdyktig, kan man komme langt. Da kan man tilegne seg kunnskap om hva enn som måtte komme i form av nye teknologiske oppdagelser eller utvikling i samfunnet.

Artikkelen er originalt skrevet: 09.05.18. Artikkel oppdatert 26.09.18.

New call-to-action

Karin Lima

Direktør TU Jobb, Teknisk Ukeblads stillingstjeneste og jobbportal for ingeniører, utviklere og andre informasjonsteknologer. Utdannet ingeniør med lang fartstid innen teknologi, markedsføring og reklame. Har jobbet i selskaper som Finn.no, Schibsted Classified Media og McCann.

Relaterte innlegg

Korona-pandemien: Dette er risikoene ved å permittere ansatte

Av | on 06, apr 2020 |   For avdelingslederen For HR-ansvarlig

Norge opplever permittering i stor skala i disse dager. Hvordan påvirker det rekrutteringsprosessen? Og hva er risikoen for at du mister noen av dine klokeste hoder permanent, selv om du permitterer d [...] Les mer ›

Korona-pandemien: 5 ting du bør vite som arbeidsgiver

Av | on 20, mar 2020 |   For avdelingslederen For HR-ansvarlig

Nye permitteringsregler, kutt i lønninger og kutt i arbeidsgiveravgift. Det er mye å sette seg inn i under denne ekstraordinære situasjonen. Her er fem ting du bør vite. Les mer ›

[Gjesteinnlegg] Rekrutteringsguiden del 1: Kravspesifikasjon – Hvor skal dere og hvordan kommer dere dit?

Av | on 22, jan 2020 |   For HR-ansvarlig

En gjennomtenkt og presis kravspesifikasjon er selve fundamentet for en vellykket rekruttering. Hvordan skal du kapre drømmekandidaten hvis du ikke vet hva det er du ønsker å få ut av rekrutteringen – [...] Les mer ›

Abonnér på oppdateringer fra bloggen

Abonner på bloggen her

employer branding CTA forside
Hva TUJobb kan gjøre for deg

Abonnér på oppdateringer fra bloggen