<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekruttering av ingeniører og IT-teknologer.

Styrk bedriftens renommé som arbeidsgiver ved hjelp av employer branding.

Siste innlegg

Fremtidens 3 største IT-utfordringer

Intelligent teknologi møter menneskelig kreativitet – her er tre av fremtidens aller største IT-utfordringer, både globalt og i Norge.

2 TUjobb blogg #10 Fremtides 3 største IT utfordringer

Allerede i 2018 er det stor mangel på profesjonelle kandidater innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Med en stadig økende mengde digital personlig data, større fokus på personvern og mer bruk av robotikk for automasjon og innovasjon vil ikke dette kompetansegapet bli noe mindre i løpet av de neste årene.

Hva slags IT-kompetanse du bør rekruttere avhenger i stor grad av fremtidens utfordringer. Men hvilke utfordringer er dette?

 Dette er fremtidens største IT-utfordringer

1) Cybersikkerhet

Med stadig mer personlig data tilgjengelig digitalt øker også kravet til datasikkerhet. Denne utfordringen kommer til å påvirke så og si alle bransjer, men spesielt de selskapene som sitter på mye sensitiv informasjon.
Etter åtte års forskning og mer enn 2,000 gjennomførte intervjuer med 254 selskaper i syv ulike land (Australia, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA), presenterte Accenture i fjor en rapport om den økonomiske virkningen av cyberangrep i ulike land og bransjer.

 

Rapporten viser at det gjennomsnittlige antallet sikkerhetsbrudd hvert år er 130, og at gjennomsnittlig tid for å løse et ondsinnet innside-angrep er 50 dager.

Konklusjonen av rapporten viser blant annet at organisasjoner er nødt til å klare å balansere investeringer i sikkerhetsteknologier bedre enn hva de gjør i dag, og at investeringene må vurderes og potensielt omfordeles til mer verdifull sikkerhetsteknologi.

New call-to-action


Anbefalingene i rapporten er som følger:

 • Skap et sterkt og solid grunnlag for cybersikkerhet: Invester i det grunnleggende, for eksempel sikkerhetsinformasjon (security intelligence) og bruk innovasjon til å alltid ligge et par steg foran hackerne.

 • Utfør testinger: Identifiser sårbarheter i systemet for å kunne overvinne angriperne.

 • Invester i innovasjonsteknologi som for eksempel analyse og kunstig intelligens.

På grunn av den store mengden personlig data som er tilgjengelig på internett, vil EUs nye forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), bli norsk lov i 2018. Dette innebærer at virksomheter får nye og strengere krav til måten de innhenter, oppbevarer og behandlinger personopplysninger på. Formålet er å styrke rettighetene til den registrerte og sørge for bedre innsyn samt åpenhet om hva opplysningene egentlig brukes til.

 

2) Kunstig intelligens

Intelligente maskiner er i ferd med å revolusjonere alle aspekter av våre liv. Ledende bedrifter bruker kunstig intelligens (AI) til å forbedre produktiviteten og skape nye innovasjonsmuligheter.

Mange er bekymret for at roboter og AI vil kunne ta over menneskers arbeidsplasser, og at cybersikkerheten kan utfordres dersom robotene får fritt spillerom.

En rapport fra Accenture viser derimot at investeringer i AI og samarbeid mellom menneske og maskin kan øke bedriftens inntekt med 38% innen 2020.

Rapporten omfatter mer enn 1,200 daglige ledere og andre toppledere som jobber innen AI, samt mer enn 14,000 mennesker fra fire ulike generasjoner som representerer alle ferdighetsnivå og som bruker AI i sitt daglige arbeid.

Kunstig intelligens vil kunne være et stort konkurransefortrinn fordi mennesker og maskiner kan arbeide sammen for å utvikle differensiert kundeopplevelser og skape helt nye produkter, tjenester og markeder.

74% av topplederne sier at de planlegger å benytte AI for å automatisere arbeidsoppgaver de neste tre årene og 97% ser for seg å legge til rette for at medarbeiderne kan samarbeide med intelligente maskiner. Samtidig er det svært få av topplederne, kun 3%, som har planer om å øke investeringen for opplæring de neste tre årene.


3) Det vil ikke finnes like mange tradisjonelle IT-jobber

I den ovennevnte rapporten fra Accenture som dreier seg om samspillet mellom roboter og mennesker, kommer det også frem at 46% av respondentene mener at den tradisjonelle jobbstillingen har blitt foreldet og 29% av selskapene har allerede redesignet sine arbeidsroller.

Selv om kunstig intelligens vil ta over mange av dagens arbeidsoppgaver, vil etterspørselen etter personer som kan samarbeide med intelligente maskiner øke de neste årene. Dette forandrer naturlig nok mange av de tradisjonelle IT-rollene som finnes i dag.

Dette krever at kandidater med IT-kompetanse er villige til å legge dagens viktigste ferdigheter til side og utvikle sin kompetanse etter hvert som informasjons- og kommunikasjonsteknologien forandrer seg.

Arbeidsplasser er nødt til å gjøre hovedsakelig tre ting:

 • Ansette ut fra jobben som skal gjøres – ikke den tradisjonelle jobbtittelen
 • Omfordele arbeidskraften
  • Identifisere oppgaver som skal gjøres og fordele dem mellom mennesker og maskiner.
  • Skape nye arbeidsroller som er mer spesialiserte, innsiktsdrevne og bygger på flere ferdigheter.
  • Kartlegge ferdighetene som kreves i de nye jobbrollene.
 • Ansette mennesker som evner å jobbe med intelligente maskiner

Infografikk:

Skjermbilde 2018-05-30 kl. 11.37.00

Artikkelen er originalt skrevet: 30.05.18. Artikkel oppdatert 21.11.18.

New call-to-action

Karin Lima

Direktør TU Jobb, Teknisk Ukeblads stillingstjeneste og jobbportal for ingeniører, utviklere og andre informasjonsteknologer. Utdannet ingeniør med lang fartstid innen teknologi, markedsføring og reklame. Har jobbet i selskaper som Finn.no, Schibsted Classified Media og McCann.

Relaterte innlegg

Intervju: Bør du ansette mennesker eller roboter? Dette mener Telia Norge, Bouvet og ATEA

Av | on 08, jan 2020 |   For IT-sjefen For HR-ansvarlig

Det er delte meninger om hvorvidt roboter i fremtiden kommer til å overta mange av dagens arbeidsoppgaver eller ikke. Les mer ›

Intervju: Hvilke kvaliteter bør du se etter i morgendagens IT-kandidater? New Tech Lab DNB og EVRY gir deg svaret

Av | on 12, des 2019 |   For IT-sjefen

Det er stor kamp om de beste hodene innenfor IT, men hva er det egentlig som avgjør hvilke kandidater som kan hjelpe din bedrift inn i fremtiden? Vi har snakket med Direktør for New Tech Lab i DNB og [...] Les mer ›

For å nå de beste ingeniør-kandidatene må du kjenne målgruppen - det gjør vi i TU Jobb

Av | on 07, nov 2019 |   For IT-sjefen For HR-ansvarlig

Er du en av de avdelingslederne som stadig får lite relevante kandidater inn i søkerbunken din? Dette er en kjent problemstilling i rekrutteringsprosesser som du selv kan jobbe med og forbedre. Les mer ›

Abonnér på oppdateringer fra bloggen

Abonner på bloggen her

employer branding CTA forside
Hva TUJobb kan gjøre for deg

Abonnér på oppdateringer fra bloggen